top of page

Obchodné podmienky

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.rotclassics.com. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ) a kupujúceho (zákazník).

PREVÁDZKOVATEĽ

Majiteľom internetového obchodu je spoločnosť SANNENT s.r.o.., so sídlom Blagoevova 18, Bratislava 85104, Slovensko
kontakt: info@rotclassics.com

IČO: 55 419 461  
DIČ: 2121988506
Zastupuje: Bc. Zuzana Soláriková


Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III, Vložka číslo 169400/B
Objednávky sa vybavujú ihneď (o dostupnosti bude zákazník informovaný emailom).

OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmto nákupným a reklamačným poriadkom a že s ním súhlasí.
Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia a uhradenia objednaného tovaru kupujúcim.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.Dodaním sa rozumie zaslanie vstupenky na podujatie na e-mailovú adresu tovaru uvedenú kupujúcim v registračnom formulári.Vyplnením registračného formulára alebo záväznej objednávky v rámci internetového obchodu www.rotclassics.com, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch v zmysle platných zákonov SR.

SPÔSOB PLATBY

Za objednaný tovar v našom internetovom obchode je možné platiť nasledovnými spôsobmi: GoPay 

OBJEDNÁVANIE VSTUPENIEK NA KONCERTY

Objednávky na jednotlivé podujatia sa realizujú prostredníctvom nákupného košíka. Na to, aby ste mohli nakupovať prostredníctvom nákupného košíka, je potrebné na konci vyplniť nákupný formulár.

Tlač vstupeniek prebieha online.


Spôsob úhrady vstupeniek


Uhradiť vstupenky vopred môžete:

  • online prostredníctvom StripePay (kreditná karta)

Vstupenky si po zaplatení môžete vytlačiť alebo ich zasielame poštou ako cenný/poistený list. 

Vrátenie vstupeniek.

Na nákup vstupeniek sa vzťahujú špeciálne ustanovenia. Vrátiť vstupenky je možné len v jedinom prípade - ak príde k zrušeniu podujatia.


 

PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO


Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku a odoslať objednaný vstupenku na adresu kupujúceho. 


Predávajúci má povinnosť vymazať registrovaného zákazníka z databázy v prípade, ak o to zákazník písomne ​​požiada. Všetky osobné údaje poskytnuté pri registrácii sú dôverné a riadia sa GDPR.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Kupujúci je povinný v objednávacom formulári uviesť pravdivo všetky informácie o kupujúcom, vrátane aktuálneho telefonického a mailového kontaktu na svoju osobu ako aj správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný.Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy, ak požiada o to písomnou formou. Predávajúci sa týmto zaväzuje najneskôr do 5 dní od doručenia písomnej žiadosti všetky údaje o kupujúcom z databázy vymazať.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto Obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Účastníci sa výslovne dohodli, že ak nie je podmienkami výslovne stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti občianskym zákonníkom. Nákupný a reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.7.2020. Zmeny poriadku vyhradené. Aktuálne znenie Nákupného a reklamačného poriadku je umiestnené na stránkach www.rotclassics.com

bottom of page