top of page

Lucia Harvanová

Huslistka

Lucia Harvanová ( nar. 1991) sa začala venovať hre na husliach 4 ročná . V hre na husliach sa stala Absolútnou víťazkou súťaže Ivana Ballu v Dolnom Kubíne (2002). Študovala na Konzervatóriu v Bratislave v triede Mgr. art. S. Muchu (2006-2012). Počas štúdia účinkovala ako sólistka s orchestrom konzervatória v Bachovom dvoj koncerte v sále Slovenskej Reduty. V roku 2010 získala 2. cenu na Súťaži slovenských konzervatórií. Bakalárske štúdium ukončila na VŠMU v Bratislave, počas ktorého účinkovala ako sólistka s orchestrom Slovenskej filharmónie s husľovým koncertom

A. Dvořáka pod dirigentskou taktovkou R. Štúra. V roku 2017 ukončila magisterské štúdium s vyznamenaním na Musik und Kunst 

Privatuniversität Wien v triede svetoznámeho sólistu Juliana Rachlina. V roku 2014 účinkovala na 

benefičnom koncerte vo Viedni „ Julian Rachlin and Friends Foundation“ kde vystupovala

v Bachovom dvojkoncerte s Julianom Rachlinom a Vivaldiho koncerte s Julianom Rachlinom

a mladými svetovými huslistami Fumiaki Miurom a Albrechtom Menzelom. Bohaté orchestrálne a 

komorné skúsenosti čerpala v slovenských a zahraničných  symfonických a komorných telesách, ako 

napríklad Camerata Orphica, Philharmonie Salzburg, Wurth Philharmoniker. Venuje sa intenzívne aj 

komornej hudbe v zoskupení duo husle a harfa s uznávaným harfistom Michalom Matejčíkom, a 

taktiež v medzinárodnom zoskupení dua husle a bicie nástroje s virtuózom na bicích nástrojoch 

Kirilom Stoyanovom (Bulharsko). V sezóne 2021/22 bola koncertnou majsterkou orchestra Slovenského národného divadla , momentálne je stálou členkou orchestra Slovenskej filharmónie. Venuje sa aj pedagogickej činnosti, od roku 2022 pôsobí ako pedagóg hry na husliach na  Štátnom Konzervatóriu v Bratislave. 

LEO_8598.jpg
bottom of page