top of page

Prehľad koncertov

The Road of Classics od založenia spoločnosti plánuje a produkuje koncerty svetových umelcov klasickej hudby.
Aj prostredníctvom umeleckého manažmentu hudobníkov s medzinárodnou konkurencieschopnosťou aktívne podporujeme ich celosvetové aktivity.

bottom of page