top of page

Jana Gubková Černá

Huslistka

Mgr.art Jana Gubková Černá, ArtD. je líderkou 2. huslí v Slovenskej filharmónii.

Počas štúdia sa zúčastnila viacerých husľových súťaží. V roku 1998 sa stala členkou prestížneho Youth Orchestra Gustava Mahlera, kde mala jedinečnú príležitosť pôsobiť pod vedením svetoznámych dirigentov. V roku 2000 sa stala laureátkou Národnej husľovej súťaže o Cenu Karola Dobiáša.

Ako sólistka opakovane vystupovala so všetkými významnými slovenskými orchestrami - ako Slovenská filharmónia, Štátny komorný orchester Žilina, Štátna filharmónia Košice a Capella Istropolitana. Ako komorná hráčka aj ako sólová huslistka vystupovala v Českej republike, Rakúsku, Nemecku, Maďarsku, Taliansku, Turecku, Luxembursku, USA a na Cypre.

Jana Gubková Černá je absolventkou bratislavského konzervatória, Vysokej školy múzických umení v Bratislave (doc. Jablokov) a Hudobnej univerzity vo Viedni (prof. Kuchl). Štúdium zavŕšila množstvom majstrovských kurzov pod vedením špičkových interpretov.

V roku 2009 úspešne ukončila postgraduálne štúdium na Vysokej škole múzických umení (ArtD).

V súčasnosti sa jej aktivity sústreďujú najmä na sólové a komorné vystúpenia, ako aj na hru na barokových husliach. Od roku 2005 je členkou súboru starej hudby Musica Aeterna.

Je matkou troch dcér.

Screenshot 2024-02-08 at 17.03.37.png
bottom of page