top of page

Angelina Kydora

Klaviristka

Angelina Kydora pochádza z ukrajinského Ľvova.

Na klavíri začala hrať ako 5-ročná
pod vedením svojej matky. V roku 2013 ju
prijali na Ľvovskú špecializovanú hudobnú
školu Solomiji Kruselnickej do triedy
Ludmily Zakopets.

V roku 2019 začala študovať na VŠMU v Bratislave pod
vedením doc. Františka Perglera, v roku 2021 súčastne aj u prof. Idy Černeckej.
Absolvovala viaceré umelecké
vystúpenia, ako napríklad účinkovanie vo Ľvovskej
Filharmónii.

Od 1.roku štúdia na VŠMU
realizovala niekoľko koncertnych vystúpení (Trenčín, Bratislava). Na Medzinárodnom klavírnom fóre "Bieszczady bez granic"
v pol'skom Sanoku absolvovala viaceré majstrovské kurzy. Počas štúdia na VŠMU
pod vedením dirigentov Jacka
Martina Händlera a Theodora Kuchara uviedla
koncerty pre klavír s orchestrom.

Screenshot 2024-02-08 at 16.43.17.png
bottom of page